Kies voor
helderheid.

Rapportenoverzicht mylife Software

Interessante, eenvoudige en personaliseerbare rapporten

Zinvolle statistieken en trendanalyses voor betere behandelinzichten.

Dashboard

Voor een overzicht van belangrijke therapiestatistieken

 • Het dashboard is de homepage van de mylife Software – het toont een overzicht van trends in opeenvolgende bloedglucosespiegels, gemiddeld aantal hypo’s per maand, standaarddeviatie en gemiddelde aflezing voor bloedglucose
 • Importeer gegevens van therapie-apparaten
 • Synchronyseer gegevens met de mylife Cloud rechtstreeks van het dashboard
 • Voor professionele zorgverleners, ga snel van de ene patiënt naar de andere met de drop-down-patiëntenlijst
Overzicht

Algemeen beeld

 • Bekijk alle ingevoerde gegevens in één rapport; basaal- en bolus-insulinetoediening, handmatig en/of via een apparaat ingevoerde bloedglucosemetingen, koolhydraten en sport
 • Gegevens kunnen worden gerapporteerd volgens een reeks verschillende tijdsperiodes of als vooraf ingestelde en aanpasbare filterinstellingen
Logboek

Alle informatie, notities van patiënten en professionele zorgverleners en gegevens over belangrijke gebeurtenissen

 • Registreer speciale gebeurtenissen zoals handmatige bloedglucosemetingen, sport, ziekte, menstruatiecycli, enz.
 • Patiënten en professionele zorgverleners kunnen in het logboek notities invoeren die via de mylife Cloud kunnen worden uitgewisseld
Standaarddag

24-uurs-bloedglucosepatronen

 • Toont bloedglucoseresultaten van de geselecteerde tijdsperiode over de 24 uren van een dag
 • Verbind resultaten met andere metingen van die dag en toont overeenkomstige logboekinvoeren
 • Bekijk zinvolle statistieken zoals gemiddelde bloedglucoseresultaten voor de geselecteerde tijdsperiode
Verdeling

Bekijk de bloedglucoseverdeling op grond van metingen en tijdsperiode

 • Bekijk de verdeling van de bloedglucosemetingen op grond van targetzones en ingestelde tijdstippen van de dag
 • Gemakkelijk af te lezen, kleurgecodeerde grafieken tonen snel de verdeling
 • Filter de resultaten om de meest betekenisvolle gegevens te rapporteren
Insulinerapport

Rapporteer de hoeveelheid insuline, de verhouding tussen basaaltoediening en bolustoediening en het type van bolus

 • Bekijk een totale dagelijkse weergave van insuline toegediend over een geselecteerde tijdsperiode – week per week
 • Basaal-/bolustoediening, weergave van maaltijd- en correctiebolussen evenals elke overschrijving van de boluscalculator
Trendrapport

Identificeer trends – identificeer behandelingsmogelijkheden

 • Vergelijk twee tijdsperiodes van therapiegegevens om goed verbanden te kunnen leggen en mogelijke gebieden voor verbetering te helpen bepalen
 • Vergelijk bloedglucosewaarden, gemiddeld dagelijks insulinegebruik, evenals alle overschrijvingen van de  boluscalculator
Pompinstellingen

Backup en vergelijk

 • Pompinstellingen worden telkens als u een pomp aansluit in de mylife Software opgeslagen, zodat patiënten en professionele zorgverleners indien nodig, nog steeds over een backup van de meest recente pompinstellingen beschikken
 • Verhouding tussen insuline en koolhydraten, insulinegevoeligheidsfactor, basaalprogramma’s en voorinstellingen worden allemaal opgeslagen
 • Vergelijk pompinstellingen om na te gaan hoe de therapie na verloop van tijd is veranderd