Meer informatie over mylife?
Wij staan altijd voor u klaar.

  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

YPSOMED AG hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Bij het verwerken van de gegevens is het ons doel om alleen die persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken die nodig zijn voor het praktische en efficiënte gebruik van onze internetdienst. De volgende informatie geeft je enig idee wanneer gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens het gebruik van onze internetdienst en hoe wij dergelijke gegevens gebruiken. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om de voorschriften inzake privacybescherming na te leven.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens omvatten informatie die direct of indirect in verband kan worden gebracht met jou of andere personen. Deze omvatten bijvoorbeeld namen of adressen. Deze omvatten geen informatie die niet direct in verband kan worden gebracht met specifieke personen.
Onze internetdienst kan in principe worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens bekend te maken. In verband met je toegang tot onze website worden echter voor backup-doeleinden gegevens opgeslagen op onze servers die kunnen worden herleid tot specifieke of te specificeren personen (bijv. IP-adres, datum, tijd en bezochte sites). Wij gebruiken deze gegevens alleen in een niet-gepersonaliseerde vorm.
Om het gebruik te analyseren en onze internetdienst voortdurend te verbeteren, houden wij de "hits" op onze website statistisch bij. De op deze manier verzamelde gegevens zijn echter anoniem en verwijzen niet naar specifieke of te specificeren personen.

Orderverwerking

Gebruikers kunnen informatiebrochures en/of proefnaalden via onze internetdienst bestellen. Als je een bestelling plaatst, moeten wij persoonlijke gegevens vragen voordat wij de bestelling kunnen verwerken. Deze gegevens worden alleen zodanig verwerkt en opgeslagen als nodig is voor de orderverwerking (zie hieronder voor doorgeven van persoonlijke gegevens). Je wordt gevraagd om uitdrukkelijk toestemming te geven bij het invullen van het desbetreffende formulier.
Alleen geautoriseerde personen die verantwoordelijk zijn voor de technische, commerciële of administratieve ondersteuning van onze aanbiedingen, krijgen toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen bij YPSOMED AG.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor het creëren van een of ander gebruikersprofiel.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Het is niet onze gewoonte om persoonlijke gegevens door te geven aan derden. Gegevens worden vooral niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden. Bij het verwerken van bestellingen kan het noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens door te geven aan derden, bijv. voor verzending. Dit doorgeven van gegevens is strikt beperkt tot de verwerking van bestellingen. Gegevens zullen om geen enkele andere reden worden doorgegeven aan derden.
Voor zover wij hiertoe wettelijk of officieel of op gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij gegevens doorgeven aan de instanties die in elk geval het recht hebben om informatie op te vragen.

Recht op informatie en wissen

Je kunt vragen om de over jou opgeslagen informatie in te zien.
Als je ons persoonlijke gegevens hebt toegezonden, kun je een schriftelijk of telefonisch verzoek indienen om deze te laten verwijderen, als we deze niet langer nodig hebben voor toegestane doeleinden zoals facturerings- en administratieve doeleinden.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze website. Je kunt ook het opslaan van cookies deactiveren door je browser zodanig te configureren dat deze het zenden van cookies niet toestaat of je een melding geeft als er cookies worden gezonden, voordat ze worden geaccepteerd.

Kinderen

De website van Ypsomed AG is niet gericht aan personen jonger dan 18 jaar, en slaat ook niet specifiek informatie op over dergelijke personen. Als personen jonger dan 18 jaar ons hun gegevens toezenden, willen wij er uitdrukkelijk op wijzen dat zij van tevoren toestemming moeten vragen aan hun ouders of voogden. Als er zonder de toestemming van een ouder of voogd gegevens naar ons worden verzonden, kan de ouder/voogd op elk moment alle toestemmingen die zijn gegeven voor gegevensverwerking intrekken. Tot het moment waarop dergelijke toestemmingen worden ingetrokken, gelden alle andere bepalingen van deze privacyverklaring, zelfs voor het gebruik van onze diensten door personen jonger dan 18 jaar.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd, met name wat betreft aanvullingen die nodig zijn om deze in overeenstemming te brengen met aanpassingen van de toepasselijke wettelijke situatie.

Laatst herzien: december 2007